Veritabanina ulaşılamadı.."); //mysql_query("SET NAMES 'latin5'",$dblink); ?> Srt Hosting
Green Solutions

SUNUCU KİRALAMA

 

SUNUCU BARINDIRMA

 

 

Üye Menüleri

 Şifre İŞLEMLERİ
 Email Şifresi Değiştir
 FTP Şifresi Değiştir
 Email Kurulumu
WEB HOSTİNG PAKETLERİ

Paket1

Paket2

Paket3

Paket4

FTP ŞİFRE DEĞİŞTİRME

0)){ $sat=mysql_fetch_assoc($snc); }else{ echo "Domain Yok!"; $hata=1; } } if($ysifre!=$sifre2){ echo " Yeni şifre ve Tekrarı aynı değil!"; $hata=1; } if($domid<1){ echo " Domain Seçmediniz!"; $hata=1; } ################################333 $sql="SELECT * FROM virtual_users WHERE domain_id='$domid' AND user='$email' "; $snc=mysql_query($sql,$dblink); if(mysql_num_rows($snc) >0 ){ $sat=mysql_fetch_assoc($snc); $sifre=$sat['sifre']; $password=$sat['password']; $id=$sat['id']; }else{ echo $sql; echo "Mail hatalı!"; $hata=1; } ################################333 if($admin=='on' ){ if($esifre!=$adminpas){ echo "Admin şifresi hatalı!"; $hata=1; } }else{ ################################333 if($esifre_enc!=$password){ echo "Şifre hatalı!"; $hata=1; } } ################################333 if($hata==0){ $sql="UPDATE virtual_users SET password='$ysifre_enc', sifre='$ysifre' WHERE id='$id' "; $snc=mysql_query($sql,$dblink); if(mysql_affected_rows($dblink) ==1){; echo "Şifre değiştirildi!"; } } ################################333 } $sql="SELECT * FROM mailserver.virtual_domains ORDER BY id"; $snc=mysql_query($sql,$dblink); //print_r($snc); echo mysql_error($dblink); //echo " sayi: ".mysql_num_rows($snc); ?>

Domain
Eski Şifre Admin
Yeni Şifre
Yeni Şifre Tekrarı
Bot Kontrol
metni yazınız)

 

 

©copyright 1998-2008